Nieuw in onze webshop! GB collectie met polo's, hoodies en jassen

Kür op muziek viertallen - afgelast ivm corona

Dit jaar organiseren de Gelderse Boys op 8 november 2020 weer een van de kür op muziek voor viertallen als selectie voor Indoor Brabant. Er is een uitgebreid vraagprogramma opgesteld die onderaan de pagina is toegevoegd.

Via deze webshop hieronder kunnen de teams online inschrijven en direct betalen. Meer informatie over de samenstelling van jullie team en het omroepformulier kunnen jullie vervolgens hier downloaden en toesturen.

 

Een inschrijving is pas definitief wanneer deze is betaald via onze webshop. Inschrijven is mogelijk tot en met 30 oktober 2020.

 

Heb je vragen over de competitie? dressuurboxtel@gmail.com 
Vragen over deze wedstrijd? kuropmuziek@gelderseboys.nl 

 

* Mocht de wedstrijd vanwege corona niet door mogen gaan dan krijgen jullie het geld terug gestort*

 


Vraagprogramma Kür op Muziek Viertallen Competitie

Versie 25-08-2020

Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn spelregels opgesteld.
De KNHS kent hierbij verschillende reglementen, de belangrijkste; Het Algemeen Wedstrijdreglement en het Disciplinereglementen Dressuur. Voor het discipline reglement dressuur m.b.t. teamdressuur zie bijlage 2.

Buiten deze reglementen is er dit vraagprogramma Kür op Muziek Viertallen Competitie, welke aanvullingen kent op deze reglementen. Het vraagprogramma is leidend.

Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan!
Het bestuur kan in bepaalde gevallen afwijken van de bepalingen in deze reglementen.

 

De selectiewedstrijden:

-          Selectie 1: 4 oktober Boxtel viertal competitie 1
-          Selectie 2: 8 november Ammerzoden viertal competitie 2
-          Selectie 3: 13 december Delft viertal competitie 3
-          Selectie 4: 6 februari Schijndel viertal competitie 4
-          Selectie 5: 28 februari Boxtel Finale viertal competitie 5
-          Finale voor Z en ZZ (afhankelijk van het aantal inschrijvingen mogelijk ook M): 13 of 14 maart Indoor Brabant (voor de geselecteerde viertallen)

Er zijn 5 selectiewedstrijden waarvan de beste 3 tellen. Mocht er een wedstrijd uitvallen dan blijven er 3 tellen, mochten er twee wedstrijden uitvallen dan tellen er 2. Om voor de finale in aanmerking te komen moeten er minimaal 3 wedstrijden gereden worden, waarvan verplicht de laatste selectie, competitie 5.

De beste ? (= nog niet bepaald) viertallen worden uitgenodigd voor de finale tijdens Indoor Brabant
Wie er door mag naar Indoor Brabant wordt online via startlijsten bekend gemaakt op de maandag na de laatste wedstrijd in Boxtel, 1 maart.

Uitnodigingen worden door Indoor Brabant aan alle deelnemende viertallen verstuurd in de week voorafgaande aan Indoor Brabant.

 

Inschrijven en prijzen

Inschrijving geschied a.d.h.v. het inschrijfformulier, zie Bijlage 1. Deze mag opgestuurd worden per wedstrijd aan het betreffende organiserende secretariaat.

Per email naar Boxtel: dressuurboxtel@gmail.com 

Per email naar Ammerzoden: kuropmuziek@gelderseboys.nl / inschrijven en betalen online via www.gelderseboys.nl

Per email naar Delft: d.dessing@knhszuidholland.nl 

Per email naar Schijndel: wsnoordbrabant@gmail.com 

 

Inschrijfgeld per selectiewedstrijd bedraagt €25,00 per team

Prijzen: Strikken en gebruiksvoorwerpen

 

Voor de finale op Indoor Brabant is geen inschrijfgeld verschuldigd en is er een uitgebreide prijzenpot ter beschikking.
Na publicatie van de startlijst via startlijsten.nl zijn alle teams bij afmelding inschrijfgelden verschuldigd.

 

 

Beoordeling

De Kür op muziek voor viertallen wordt beoordeeld door een jurylid met zowel de licentie Kür op Muziek als de licentie Afdelingsdressuur. Anders wordt de kür beoordeeld door twee juryleden gezamenlijk bij C.

Juryleden mogen maximaal 1 maal een selectie wedstrijd beoordelen.

 

Van toepassing zijne proeven/protocollen

Proeven: L-viertal kür: proef 70, M-viertal kür: proef 71 , Z-viertal kür: proef: 72 , ZZ-viertal kür: proef 74

Alle proeven L wordt in 20 x 40 meter gereden en M t/m de ZZ wordt gereden in een 20 x 60 meter ring.

klik hier voor de proeven

4-tallen en paarden 4-tallen zullen hun eigen competitie rijden.

De deelnemende viertallen rijden in handicap, behalve indien er 4 viertallen of meer in een bepaalde klasse deelnemen. De uitslag zal op percentage gerangschikt worden.

Selectiepunten

  • Alle teams krijgen het aantal plaatsingspunten dat overeenkomt met hun plaatsing in de rubriek (niet met die in het evt. prijzenstelsel):
    1e plaats 1 punt
  • 2e plaats 2 punten enz. 
  • Bij voortijdige beëindiging van de proef (b.v. uitsluiting of vrijwillig verlaten) krijgen combinaties (teams) 5 punten meer dan het aantal gestarte combinaties/teams uit de kring in die rubriek op de betreffende wedstrijd. 
  • Een combinatie (team) die niet gestart is krijgt 99 punten.
  • Bij een gelijk aantal selectiepunten is de laatst verreden selectiewedstrijd doorslaggevend voor de bepaling van de afvaardiging. Is het behaalde aantal selectiepunten op deze wedstrijd gelijk dan wordt gekeken naar de behaalde punten op de voorlaatste wedstrijd en eventueel verder terug tot er een verschil ontstaat. 
  • Als er geen reservecombinaties meer beschikbaar zijn voor afvaardiging die het vereiste aantal selectiewedstrijden hebben gereden, is het toegestaan combinaties af te vaardigen die een wedstrijd minder hebben gereden. 

 

Samenstelling 4-tal

Voor de afdelingsdressuur kennen we de klassen L, M, Z en ZZ (klasse ZZ alleen voor paarden).

Afdelingsdressuurteams bepalen zelf in welke klasse zij uitkomen.

Een team bestaat uit 4 amazones/ruiters + evt. 1 reserve en een commandant.

Bij de klassenindeling moet rekening gehouden worden met de minimumleeftijd van de paarden.

Klasse of niveau L: minimaal 4 jaar vanaf 1 april

Klasse of niveau M: minimaal 5 jaar vanaf 1 april

Klasse of niveau Z en ZZ: minimaal 6 jaar

Er mogen meerdere combinaties, hoger geklasseerd dan ZZ-Licht- dressuur deelnemen binnen een viertal. Bij 2 of meer combinaties, hoger geklasseerd dan ZZ-Licht- dressuur moet het viertal deelnemen in de klasse ZZ.

 

Overige Bepalingen

Met de inschrijving voor deze wedstrijd geeft de deelnemer tevens toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offline publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.

 

 

Verdere informatie via dressuurboxtel@gmail.com